Hepsisifir.com Üyelik Sözleşmesi

1.Taraflar ve Tanımlar

İşbu Üyelik Sözleşmesi, (Bundan böyle "Sözleşme" olarak adlandırılacaktır) “Hepsi Sıfır Dijital Portallar ve Yayıncılık A.Ş.” ile (Bundan böyle Hepsisifir olarak adlandırılacaktır.) www.hepsisifir.com portalına üye olmak için işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve “Portal”da yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

a) "PORTAL": www.hepsisifir.com alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Hepsisifir'in hizmetlerini sunduğu internet sitesi

b) "ÜYE": www.hepsisifir.com internet sitesine üye olarak, üyelik paketi satın alarak sahibi olduğu, ticari faaliyetleri çerçevesinde üretmiş olduğu veya üretilmiş/üretilmekte olan “Sıfır/Yeni” taşınmazı/ları veya Portal'da satışına izin verilen sair emvali hepsisifir.com platformu içerisindeki kendisine kiralanmış olan dijital mağazada ilan etmek suretiyle Portal'da yayınlatmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişi veya bu kişiler tarafından e-mail ile davet edilen alt üyeler (Bundan böyle "Üye” olarak adlandırılacaktır)

c) “BİREYSEL ÜYE: Portal'a bireysel olarak üye olan sahibi olduğu “Sıfır/Yeni” taşınmaza veya Portal'da satışına izin verilen sair emvale ait ilanı/ilanları ( her ay -1- (bir) adet ilan hakkı ile) üyelik sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde Portal'da yayınlatmak isteyen gerçek kişi (Bundan böyle "Bireysel Üye” olarak adlandırılacaktır).

d) "EMLAK OFİSİ/FRANCHİSE OFİSİ": www.hepsisifir.com'dan üyelik paketi satın alarak üye olan tacir, portföyünde bulunan sadece “Sıfır/Yeni” taşınmazları veya Portal'da satışına izin verilen sair emvali pazarlamak için ilanlarını üyelik sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde sitede yayınlatan aracı tüzel kişiler (tellal). (Bundan böyle "Emlak Ofisi” olarak adlandırılacaktır).

e) "KONUT ÜRETİCİSİ / MÜTEAHHİT": www.hepsisifir.com'dan üyelik paketi satın alarak üye olan, ürettiği/üreteceği taşınmazlardan veya Portal'da satışına izin verilen sair emvalden sadece “Sıfır/Yeni” olanlarının pazarlama ve satışını yapmak üzere bunlara ait ilanları Portal’da yayınlatan inşaat/yapı/taahhüt şirketi/leri vb. Üye'ler. (Bundan böyle "Müteahhit” olarak adlandırılacaktır).

f) "ÜRETİCİ": www.hepsisifir.com'dan üyelik paketi satın alarak üye olan, ürettiği/üreteceği spesifik gayrimenkul türündeki ürünlerinden (Çelik Konstrüksiyon Yapılar, Bungalov, Prefabrike Ev vb.) sadece “Sıfır/Yeni” olmak koşulu ile pazarlama ve satışını yapmak üzere bunlara ait ilanları Portal’da yayınlatan Üye'ler. (Bundan böyle "Üretici” olarak adlandırılacaktır).

g) "GAYRİMENKUL DANIŞMANI" : www.hepsisifir.com'dan üyelik paketi satın alarak üye olan, üretilen/üretilecek taşınmazların danışmanlığını, pazarlamasını, satışını ve/veya kiralama haklarını yazılı/sözlü bir sözleşme ile elde etmiş sadece “Sıfır/Yeni” olanlarının pazarlama ve satışını yapmak üzere bunlara ait ilanları Portal’da yayınlatan Emlak ofisi içinde çalışan bireysel emlakçılar/tellallar/komisyoncular

h) "SON KULLANICI/SİTEYİ ZİYARET EDEN 3. ŞAHISLAR": Portal ile herhangi bir ticari ilişkisi/sözleşmesi olmamakla beraber Portal kullanım şartlarını ve gizlilik hükümlerini kabul ederek www.hepsisifir.com'a erişim sağlayan 3.şahıslar/son kullanıcılar

ı) "DİJİTAL MAĞAZA”: “ Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği “Hepsisifir” ürünüdür.
Bu ürüne sahip olmadan “Portal”ın “Üye”lerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.

İ) “ALT ÜYE”: Mağaza sahibi Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde ilgili “Mağaza”yı kullanabilen ve “Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Alt Üye''lerde “Hepsisifir”in “ Üye”leridir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu üyenin satın almış olduğu üyelik paketi çerçevesinde işbu sözleşmenin devamı süresince sıfır/yeni taşınmazların veya Portal'da satışına izin verilen sair emvalin 3.şahıslara satışı ve kiralanması amacıyla yapılacak tanıtımlara, verilecek hizmetlere ilişkin şartları düzenler. Bununla birlikte, Portal'da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanmanın şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik Sözleşmesi ile Portal içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Hepsisifir tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. Son Kullanıcı/Üye işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle Portal içinde yer alan kullanıma, Üyelik'e ve hizmetlere ilişkin Hepsisifir tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Portal’da belirtilen kurallara, beyanlara, ileride Hepsisifir tarafından yürürlüğe sokulacak yeni uygulamalara, kurallara, düzenlemelere, bilgilendirmelere ve yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile Portal’daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye'ye aittir, Hiçbir şekilde Hepsisifir’a husumet yönlendirilemeyeceği gibi, 3. kişilerin uğradığı zararların Üye'lerden tazmin edilememesi durumunda Hepsisifir'a sorumluluk yöneltilemez ve tazmin edilmiş olan zarar Hepsisifir'dan rücu edilemez. Aksine bir durumda, Portal tarafından Üye'lik sözleşmesi tek taraflı olarak tazminat, önel vs. vermeden fesih edilebilir.

3.2. Üye, www.hepsisifir.com'a üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçeğe ve hukuka aykırı olmadığını, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Portal’ın ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya diğer üyelerin verilen bilgilerin yanlış ve/veya hukuka aykırı olması nedeniyle uğrayacağı tüm maddi ve/veya manevi zararların üyeden derhal tanzimi için yazılı/sözlü bir ihtar yapılmasının gerekmeyeceğini eksik ve/veya kasten veya ihmalen gerçeğe aykırı bilgi verildiğinin Portal tarafından tespit edilmesi halinde hiç bir yazılı uyarıda bulunmaksızın Üye’nin Portal’da bulunan ve 3. Şahıslara açık tüm ilanlarını süresiz kaldırma hakkının olduğunu, üyeliğini askıya alma, üyeliğini iptal etme, üyeliğin iptali halinde tekrar üyelik başvurusunda bulunulursa Portal'ın kabul etmeme hakkının bulunduğunu, Üye, tenkis hakkından feragatle peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

Hepsisifir'in çalışanlarının ve yöneticilerinin, üye tarafından Hepsisifir’a iletilen veya Portal üzerinden üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygun olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorunlu tutulamaz

Üyelerin, üyelik hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmali/kusurlu veya kusursuz davranışları sebebi ile diğer üyelerin ve/veya Hepsisifir’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her türlü zarardan üye sorumludur

3.3. Üye, Portal tarafından sözleşme süresi boyunca işbu sözleşme şartları çerçevesinde kendisine tanınmış olan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başka gerçek/tüzel kişi ya da kuruluşlara devredemez, kısmen dahi faydalandıramaz/kullandıramaz. Üye, üye olmayan gerçek/tüzel kişiye ait taşınmazların satışına ve kiralanmasına yönelik ilan veremez. Aracı niteliğindeki emlak ofisi veya danışmanlık ofisi, gayrimenkul danışmanı resmi bir şekilde danışmanlığını/satışını/pazarlamasını üstlenmediği taşınmazların satışı veya kiralanması için ilan veremez. Üye’nin Portal hizmetlerini kullanım hakkı bizzat ve sadece kendisine ve/veya tüzel kişilik yetkililerine aittir. Bu sebeple maddi veya manevi olarak Portal'ın hukuki/idari/cezai sorumluluğunu doğuracak her türlü davranıştan sözleşmeye aykırı davranan üye sorumludur. Yukarıda belirtildiği üzere üye olmayan ve/veya resmi olarak satış/pazarlama/danışmanlığı kendisine verilmeyen taşınmazların ilanı halinde Portalın uğrayacağı zarar ilanı veren üye tarafından tazmin edilir. Portal’ın, Üye’nin söz konusu izinsiz ve sözleşmeye aykırı kullanımdan/kullandırımından kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Portal, sözleşmeye aykırı davranışın tespiti halinde hiç bir yazılı ihtar bulunmadan derhal sözleşmeye aykırı davranışı gerçekleştiren üyenin üyeliğini iptal edebilir.

3.4. Portalın, Üye’nin hepsisifir.com’da yayınlatmak üzere beyan edeceği/ettiği ilan/lar, fikir ve görüş, tavsiye/öneri, yönlendirme nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye ve 3.şahısların kendi kusurlarıyla ve kusursuz davranışlarıyla birbirlerini maddi/manevi zarara uğratması tarafların sorumluluğunu doğurmakta olup, bu sebeple tarafların bir zarara uğraması karşısında Portal sorumluluğu bulunmayan 3.kişi konumundadır. Üye bu durumu kabul ve taahhüt eder.

3.5. Üye, Portal'a ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni ve/veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Portal'a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Hepsisifir ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini diğer üyelere maddi/manevi zarar vermemeyi, dürüstlük kurallarına riayet ederek Portal tarafından sunulan hizmetlerden faydalanacağını, kendisine ve/veya ilan verdiği taşınmazlara ait reklam tanıtım vb. izinsiz gönderimlerde bulunmamayı peşinen kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir. Portal, Üye’nin bu davranışları nedeniyle üyeliğini iptal edebilir.

3.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddeye/lere ve/veya yürürlükte bulunan ilgili mevzuata, ahlaka aykırı davranan üyenin aykırılık nedeni ile doğan/doğacak olan cezai ve hukuki sorumluluktan münhasıran gerçek/tüzel kişi üye sorumlu olup, Portal’ı bu ihlaller sonucu doğacak hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Portal’ın Üye’ye karşı üyelik sözleşmesine ve ilgili mevzuatlara uyulmamasından dolayı maddi/manevi/menfi/müspet, doğrudan/dolaylı uğranılan veya uğranılabilecek tüm zararlar için tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Hepsisifir, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Portal”da belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Hepsisifir” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir, askıya alabilir, değiştirebilir veya son verebilir.

3.7. Portal’ın tek taraflı olarak gerekçe göstermeden, önel vermeden, her ne ad altında olursa olsun hiçbir tazminat ödemeden Üye’nin üyeliğini iptal etme, askıya alma, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Portal, varsa üyenin alacağı, kullanmadığı ilan hakkına istinaden ödediği bedel vb. alacaklarını iade etme dışında hiçbir sorumluluğu yoktur.

Üye, Hepsisifir’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Hepsisifir’dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini, Hepsisifir’in hukuki/cezai sorumluluğunun doğmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde üyenin Portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi gerçek/tüzel kişi ve kurumun haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile Hepsisifir’a bildirimde bulunulması halinde savunma yapmak için ve/veya Hepsisifir markasının veya çalışanlarının haklarını, ticari itibarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli Üyenin bildirdiği ad-soyad/ticari unvanına ilişkin bilgileri ilgili kişi ya da kuruma verebilir.

Hepsisifir, Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Portal kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Hepsisifir, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye'ler, Hepsisifir'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde Hepsisifir yapabilir. Hepsisifir tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye'ye aittir.

Hepsisifir, Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Hepsisifir, bu mesajı giren Üye'nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

3.8. Portal'ın yazılım ve tasarımı Hepsisifir'in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Portal'ın tasarımı ve Portal'daki içerikler Üye veya diğer 3 kişilerce izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketlerin ve ürünlerin korunan, tescilli markaları da fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Tescilli bir marka olup da herhangi bir Üye’nin sergileyeceği herhangi bir kusurlu veya kusursuz, kasten veya ihmali davranıştan dolayı (markanın değiştirilmesi haksız ve yetkisiz olarak kullanılması, benzerinin kullanılması veya üretilmesi, izinsiz kopyalanması vb.) markaya gelecek maddi/manevi, menfi/müspet, doğrudan/dolaylı uğranılacak olan zararlardan ötürü Hepsisifir'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve böyle bir zararın meydana gelmesi durumunda zarar bu zarara sebebiyet veren kişi/kişilerce tazmin edilecektir. 3.şahıslar veya diğer üyeler tarafından Hepsisifir'e husumet yöneltilmesi halinde Portal'ın uğrayacağı zarar için zarara neden olan üyeye rücu edilecektir. Üye bu durumu kabul ve taahhüt eder.

3.9. Hepsisifir tarafından, Portal'ın iyileştirilmesi, geliştirilmesine, üyelerin kişisel ve ticari bilgilerinin güvenliğine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgileri toplayabileceği gibi bu bilgileri veri tabanında saklayabilir

3.10. Portal, Üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya
(a) Yasal gereklere uygun hareket etmek veya Portal’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Portalın, Hepsisifir markasının haklarını, ticari itibarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir

3.11. Portal, web sitesinin virüs ve benzeri sitenin üye ve kullanıcılarına zarar verme amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde azami tedbirleri almıştır. Ancak nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini, programını tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, www.hepsisifir.com web sitesine girmesiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata, arıza ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.12. Hepsisifir, üyelere bilgi vermeden, gerekçe belirtmeden dilediği zaman sitenin içeriğini değiştirme, Üye’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve/veya web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, siteye erişimi kapatma hakkını saklı tutar.

3.13. Hepsisifir, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiç bir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , Portal’da yayınlandığı andan itibaren tüm üyeler bakımından yürürlüğe girer.

3.14. Taraflar, ileride meydana gelebilecek ihtilafların çözümünde Hepsisifir'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK’nın 193.maddesine göre esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.15. Hepsisifir, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, Üye’nin Portal'a bildirmiş olduğu elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme sms’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme sms’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul ve beyan etmiş sayılacaktır. Üyenin yanlış elektrik posta adresi, cep telefon numarası bildirmesi yahut portal tarafından mail/sms atılmasına rağmen üye tarafından okunmamasının doğurduğu olumsuz sonuçlardan sadece üye sorumludur. Üye, elektronik posta adresinin veya cep telefon numarasının değişmesi halinde Portal’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde doğacak zararlardan Portal sorumlu değildir.

3.16 Alt Üye'ler:

3.16.1 “Alt Üye” daveti, Dijital Mağaza sahibi olan Üye'nin davet etmek istediği gerçek kişilere e-posta ile davet göndermesi ile gerçekleştirilir. Davet gönderilen e-posta adresinin Portal'da herhangi bir üyelikte tanımlı olmaması gereklidir. “Alt Üye” davetini kabul etmek isteyen kişiler, davette yer alan linkteki “Üyelik” formunu doldurarak “Alt Üye” olabilirler.

3.16.2 Alt Üye'nin tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden Dijital Mağaza'nın sahibi olan Üye de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle Dijital Mağaza sahibi Üye, Alt Üye ile ilişkisini herhangi bir sebeple kesmek istediğinde, derhal bu işlemi Kendisine özel sayfasından gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde Alt Üye'nin işlemlerinden ötürü sorumlu olmaya devam edecektir. Dijital Mağaza sahibi Üye, Alt Üye'yi, Dijital Mağaza'dan çıkartması durumunda, Alt Üye'nin Üyeliği pasif duruma düşürmekle yükümlüdür.

3.16.3 Alt Üye, sadece bir Dijital Mağaza'nın alt üyesi olabilir, aynı anda birden fazla Dijital mağaza altında Alt Üye olunamaz.

3.16.4 Üye'nin, Dijital Mağaza'sını kullanıma kapatması durumunda, Alt Üye, Portal'da herhangi bir işlem yapamaz. Alt Üye'nın üyeliği de kendiliğinden pasif duruma düşer. Alt Üye, böyle bir durumun gerçekleşmesi sebebiyle Hepsisifir'den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. Dijital Mağaza sahibinin tekrar mağazasını açması durumunda, Alt Üye'nın üyeliği herhangi bir ek bedel talep gerekmeksizin aktif hale gelir.

3.16.5 Alt Üye olan bir üye aynı kullanıcı adı/mail/gsm no ile Dijital Mağaza açamaz.

3.16.6 Dijital Mağaza'sı olan bir Üye, farklı bir Dijital Mağaza'ya aynı kullanıcı adı/mail/gsm no ile Alt Üye olarak eklenemez.

4. Üyelik Paketleri Taahhütleri

4.1 Üye, Portal üzerinde ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için bu sözleşmede belirtilen veya Portal'da satışa sunulan/sunulacak olan paketlerden birini satın almak zorundadır. Üyelik paketleri temelde "Taahhütlü" ve "Taahhütsüz" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunlara ilişkin esaslar şöyle açıklanır:

a) Taahhütsüz Üyelik: Üye, seçmiş olduğu paket içeriğine dahil her uygulamayı sözleşme süresince kullanabilir. Satın aldığı paket kapsamında tanımlı ilan sayısı kadar ilan yayınlayabilir. Üye, satın aldığı pakette tanımlı süreden önce dilediği zaman Portal’a dondurmak istediği günün başlangıç tarihinden en az 30 gün önce mail ortamında yazılı olarak bildirmek koşulu ile üyeliğinin en fazla 3 ay süre ile dondurulmasını ve/veya üyeliğinin sonlandırılmasını talep edebilir. Bu durumda Portal, Üye’nin bu talebine istinaden Üye'nin talebine uygun olarak üyeliği dondurabilir veya üyeliğin iptalini gerektiren bir durum varsa üyeliği iptal edebilir, bu aşamada Üye’den üyelik paketinden kalan aylar için bir ödeme talep edilemez.

b) Taahhütlü Üyelik: Üye, üyelik paketindeki fiyat avantajlarından faydalanmak maksadıyla “Taahhütlü” paket seçimi yaparak üye olabilir. Bu durumda üye satın almış olduğu paket ile kendisine tanınan süre zarfında her ay ödemesi gereken ücretin Portal’a üye olurken kullandığı ödeme aracı olan kredi kartı ve/veya banka kartından otomatik olarak tahsil edilebileceğini, Üye'nin Üye olurken onayladığı payu, paypal veya benzeri ödeme aracı sistemler aracılığıyla peşin veya taksit tarihi geldiğinde tahsil edilebileceğini tenkis hakkından feragatle peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Üye, üyelik sözleşmesi boyunca üyelik paketinde tanımlı sürenin bitiminden önce üyeliğini dondurmak istediği süreden 30 gün önce mail ortamında beyanda bulunmak şartı ile üyeliğini en fazla 3 (üç) ay süre ile dondurabilir. Ancak Üye, paketinde tanımlı sürenin bitiminden önce Üye’liğinin sonlandırılmasını talep edemez, paket kapsamındaki üyeliğini tek taraflı olarak feshedemez, etse dahi bu Üye’nin Portal’da kayıtlı kartından veya üye olurken tahsilat konusunda yetki verdiği payu, paypal veya benzeri ödeme aracı sistemler aracılığıyla üyelik paketine ait ücretlerin paket ile tanımlanan süre boyunca her ay Portal tarafından tahsil edilmesini durduramaz. Üye, başlangıçta fiyat avantajını kullanmak için satın aldığı üyelik paketindeki sürenin bitiminden önce üyeliği sonlandırmak istese dahi, Hepsisifir, üyelik bitimine kadar olan aylık tekrar eden ödemeleri Üye’ye ait karttan veya diğer ödeme araçları ile tahsil etme hakkını saklı tutacaktır. Üye, üye olurken bu durumu peşinen tenkis hakkından feragatle gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.


Hepsisifir dilerse, satın alınmış Üyelik Paketi "taahhütlü" bir paket türü ise bu durumda bunu ancak paketi satın alırken elde edilen avantajlı rakam ile aynı üyelik paketi'nin taahhütsüz olanı arasındaki farkın Hepsisifir'a  ödenmesi halinde üyelik iptalini gerçekleştirir (kullanılmış olan süre kadar olan farktan sorumlu olunur) uygulamasına gitme tasarrufuna sahiptir.

Üye’nin, üyelik süresinin bitiminden önce Portal’a bildirdiği ödeme aracını (kredi kartı, banka kartı vb. ) işleme kapattırması veya banka aracılığı ile Portal’dan veya Portal'ın anlaşmalı ödeme aracı sisteminden (payu, paypal vb.) gelen tahsilat taleplerini engelleyici bir harekette bulunursa ya da Üye’nin Portal’da kayıtlı kartın alındığı ay yapacağı ödemelerindeki aksamalardan dolayı Portal'da kayıtlı kartın kapatılmasına sebep olursa, kartın süresi bitmiş olmasına rağmen yeni kart bilgilerini Portal üzerinden Hepsisifir'e bildirmezse bu Üye’nin Portal’a üye olurken dijital ortamda imzaladığı sözleşmeden doğan maddi yükümlülüklerine ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Böyle bir durumda Hepsisifir, Üye'liği iptal etme, Üye'nin yayındaki ilanlarını yayından kaldırma, Üye'nin yeni ilan vermesini engelleme hakları bulunmakla beraber bu haklarını kullanmanın yanında Üye'lik bedelinin ve "Taahhütlü Üye" olunması sebebiyle Üye'nin ödemesini yaptığı süre boyunca Üye'ye tanınan maddi avantaj tutarının Üye'den tahsili için yasal yollara başvurabilir.

Üye taahhütte bulunduğu paketi başka bir üyeye veya alt üyeye devredemez. Üyelik türleri arasında geçiş yapması halinde taahhüt verdiği paketi yeni üyelik türüne taşıyamaz.

Üye’nin, yapılan tüm yazılı ikazlara rağmen Portal ile olan sözleşmesinden doğan borçlarını ödemekten imtina etmesi halinde Portal, Üye’nin kusurlu veya kusursuz davranışlarından kaynaklı sebepler ile bu sözleşmeden doğan ve Üye’nin üye olurken imzaladığı “Taahhütlü Üyelik Paket”’inden kaynaklı kalan aylara dair bakiye alacağını tahsil etmek amacıyla icra takibi başlatma ve dava açma hakkını daima saklı tutacaktır. Hepsisifir'in üyelik bedellerinin hangi gerekçe ile olursa olsun ödenmemesi durumunda alacağının tahsiline yönelik her türlü yasal işlemi başlatma hakkı saklıdır.5. İlan Verme Kuralları

5.1. Üye, öncelikle teknik olarak bireysel üye olarak kaydını yapar ve sonrasında kendisine uygun üyelik tarzını seçerek bireysel üyeden geçiş yapabilir. Üyelik türleri arasında her zaman geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapılması halinde paket, o üyeliğe ait hak ve alacak devri yeni üyelik kategorisine devredilemez.

5.2. Üye, Portal’da yayınlatmak istediği ilana ait fotoğraf, açıklama ve sair bilgi ve belgeleri kendisine tanımlanmış dijital mağazasında ilan bilgilerini girerek son kontrolden geçmesi ve yayına alması için Portal’a yönlendirecektir. Hepsisifir, söz konusu ilanı/ilanları ilanın kendine yönlendirilmesinden itibaren en geç 24 saat içinde www.hepsisifir.com sitesinde hepsisifir.com’un ‘İlan Verme Kurallarına’, usulüne ve ilkelerine uygun, diğer Üye’lere karşı haksız rekabete yol açacak içerik ve görselden uzak bir tertip ve düzen içinde olması ve ’İlan Verme Kuralları’nda bulunan tüm maddelerin tamamına uygun bulunması durumunda yayına alacaktır. Hepsisifir tarafından ilanın "İlan Verme Kuralları'na uygun bulunması" veya "yayına alınması" Üye'nin ilan içeriği ile ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Portal tarafından bu hususlara ilişkin değerlendirilme yapılacaksa da üyeler tarafından verilen ilan/ilanlar sonucu diğer üyelere ve/veya 3.şahıslara maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zarar vermesinden Portal sorumlu değildir. Bu hususa ilişkin tüm sorumluluk ilan/ilanları veren Üye'ye aittir. 


Hepsisifir, Üye’ye ait ‘İlan Verme Kurallarına’, işbu sözleşme şartlarına, ilgili mevzuatlara, ahlaka, meslek etiğine aykırı ilanı/ları yayınlamama, yayından alma/silme inisiyatifini ve kontrolünü daima elinde tutacaktır. Üye, bu uygulama biçimini Üye olduğu ve Üye’lik şartlarını yerine getirdiği anda bildiğini ve kabul ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.3. Üye, gerçekte var olmayan, planı, projesi onaylanmamış, mimari projesi olmayan, henüz fikir aşamasında bulunan vb. taşınmazlara ilişkin ilan yayınlayamaz/yayınlatılmasını talep edemez, aksi davranışlardan dolayı 3. şahısların ve Portal’ın uğraması muhtemel zararlarından tamamen ve sadece Üye sorumlu tutulacak ve Portal, Üye’den kaynaklı uğradığı/uğrayacağı muhtemel bu zararı tazmin gerekçesiyle dava açma hakkını daima saklı tutacaktır.

5.4. Üye, kesinlikle “kullanılmış/2.el/kullanılmakta olan” taşınmaz ilanı veremez. Tüm ilanlardaki taşınmazların “Sıfır/Yeni/Kullanılmamış” ve/veya “inşaatı devam eden ya da proje aşamasında” olması gerekmektedir. İlanlarında taşınmazın "sıfır/kullanılmamış" olduğunu belirten ilan başlığı ve/veya genel açıklama alanında ibareler ya da "sıfır" olduğunu gösteren taşınmaza ait yüklenmiş görseller bulunmayan ilanlar 3. şahıslar üzerinde uyandıracağı "şüphe" nedeniyle yayına alınmayacak, yayına alınmış ise yayından kaldırılacaktır. "Sıfır" olmasına karşın taşınmazın içine mobilya konulmuş olması ve bu şekilde satılması/kiralanması öngörülmüş ise, bu durum da yine çok açık ve net bir ifadeyle genel açıklamalar bölümünde ya da ilan başlığında "sıfır/oturulmamış" vb. şekillerde belirtilmek ve taşınmazın daha önce kullanılmadığının altının çizilmesi gerekmektedir. Hepsisifir hiç bir yazılı/sözlü ihtara gerek kalmaksızın bu şartlara uymayan ilanları yayınlamama ve/veya yayından kaldırma/silme hakkına sahip olduğu gibi bu kuralın ihlali halinde sözleşmeyi de tek taraflı feshedebilir.

5.5. Üye, ilan başlığında "şok – ilk gelen alır – sudan ucuz” ve/veya "şokkkkkk – fırsatttttt – acilllll” vb. ilgi çekici haksız rekabet oluşturacak kelime ve/veya herhangi bir harfi birden fazla yazarak ilan verme etiğine uymayan, diğer ilanların önüne geçmeye çalışan kelime, punto ve ifadeler kullanamaz. Hepsisifir hiçbir yazılı ihtara gerek kalmaksızın bu tür başlıkları içeren ilanları reddetme, var olanları yayından kaldırma hakkına sahiptir.

5.6. Üye, ilan detay sayfasındaki ‘Genel Açıklamalar’ bölümünde kendisine ve/veya çalıştığı ya da sahibi/ortağı olduğu iş yerine ait ve/veya başka herhangi bir ‘Link’i paylaşamaz, yayınlayamaz ya da cümle içinde belirtemez, sosyal medya hesaplarını paylaşamaz. Üye, bu alanda ilan içeriğinin dışında anlamsız/manasız kelime, cümle ya da ifadeler kullanamaz. Portalde başka link, cihaz, ürün reklamı yapılamaz. Portal hiçbir yazılı/sözlü ihtara gerek kalmaksızın bu şartlara uymayan ilanları yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahip olduğu gibi bu yasaklı ifadeleri de kaldırma hakkına sahiptir.

5.7. Üye, ilan detay sayfasındaki ‘Genel Açıklamalar’ bölümünde kendisine, çalıştığı/ortağı olduğu iş yerine vb. bir kurum veya kuruluşa/şahsa ait herhangi bir kartviziti, kimlik ve/veya üyelik belgesini, logosunu/amblemini vb. görselleri ve içerikleri yayınlayamaz/yayınlanmasını talep edemez. Portal hiçbir yazılı/sözlü ihtara gerek kalmaksızın bu şartlara uymayan ilanları yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

5.8. Üye’nin verdiği ilana ait ilan başlığı ve içeriği o ilana ait taşınmazla ilgili olmalı ve tümüyle gerçeği yansıtan bilgileri içermelidir. Aksi halde ‘Son Kullanıcı’ ve/veya “3. Şahısların” bu gerçeğe aykırı ve aldatıcı başlık , içerik ve açıklamalarından dolayı uğrayacakları maddi/manevi zararlardan Hepsisifir kesinlikle sorumlu tutulamaz. Üçüncü şahıslarca Hepsisifir aleyhine bu sebepten dolayı açılacak herhangi bir davadan dolayı Hepsisifir uğrayacağı her türlü maddi/manevi zararı üyeye rücu edecektir.

5.9. Üye, ilana ait ‘Genel Açıklamalar’ bölümünde kendisine, sahibi ve/veya ortağı olduğu ya da çalıştığı kuruma ait herhangi bir “hareketli görseli/animasyonu” vb. dijital görüntüyü kullanamaz, yayınlanmasını talep edemez. Hepsisifir, hiçbir yazılı ihtara gerek kalmaksızın bu kurala uymayan ve içeriğinde bu tür dijital unsurlar/görüntüler/efektler bulunan ilanı/ları kesinlikle yayına almama/reddetme veya bu gibi ilanı/ları yayından kaldırma hakkına sahip olacaktır.

5.10. İlan başlığı ve içeriğinde ilanı verilen taşınmaz dışında başka taşınmaza ilişkin ilan verilemeyeceği gibi Üye’nin gayrimenkul sektörü dışındaki ikinci bir işi ile ilgili bilgi, reklam içerikli yazı ve görsel kullanılamaz. Aksi davranışlarda Hepsisifir, hiç bir yazılı/sözlü ihtara gerek kalmadan bu ilanı/ları yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Yayınlanması talep edilen her ilanda bir adet taşınmaz tanıtabilir. Üye, bir ilanda aynı site/proje/yapı içindekiler hariç olmak üzere birden çok gayrimenkule ait tip, metrekare, fiyat, ilan verilen gayrimenkulden farklı yönleri vb. bilgiler veremez. Reklamı/tanıtımı yapılmak istenen başka bir taşınmaz için ayrıca bir ilan oluşturması gerekmektedir. İlan kaldırılmadan ilan içeriği değiştirilerek yeni bir taşınmaz tanıtımı yapılamaz, ilanda yalnızca “Fiyat” kısmında ve "Genel Açıklamalar"’a dair değişiklikler kabul edilecektir.

5.11. İlan teknik detayları ve belirtilen ilan bilgileri kesinlikle ilanda kullanılmış fotoğraftaki ürüne ait olmalı, yuvarlak/muğlak ifadeler kullanılmamalıdır. Son kullanıcıları/3.şahısları yanıltıcı bilgiler içeren ilanlardan kaynaklanacak her türlü maddi manevi zarardan bizzat Üye sorumlu tutulacak ve Hepsisifir'in bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Üçüncü şahısların uğraması muhtemel zararlarından dolayı Hepsisifir sorumlu tutulamayacağı gibi, Hepsisifir, Üye’den uğradığı/uğrayacağı zararı tazmin etme hakkına sahip olacaktır.

5.12. İlanda yayınlanan fotoğraflar kesinlikle ilana ait ürün ile örtüşmelidir, ilanda belirtilen taşınmazın dışında hayvan, bitki, araç, doğa, manzara, insan, işyeri logosu, işyeri adının yazılması, şirket amblemi gibi ticari kuruluşu ön plana çıkartan görseller vb. ilanda belirtilen taşınmazın bir parçası olmayan görselleri kullanamaz/yayınlayamaz, fotoğrafsız ilan veremez. Hepsisifir bu tür ilanları hiç bir yazılı ikaza gerek kalmaksızın reddetme, yayından kaldırma haklarına sahiptir, aksi durumda 3. şahısların yanlış bilgilendirilmesi sonucu uğramaları muhtemel zararlardan Hepsisifir sorumlu tutulamayacaktır. Hepsisifir, Üye’nin bu davranışından dolayı uğradığı/uğrayacağı zararı üyeden tazmin etme hakkına sahip olacaktır.

5.12.1 Üye, ilan girişi yaparken Portal tarafından sunulan "kat, daire ve vaziyet planı görseli yükleme alanı"na kesinlikle portföye ait olmayan herhangi bir mimari görseli/planı yükleyemeyeceği gibi, bu alanlara portföye ait fotoğraf da yükleyemez. Bu alanlar sadece mimari çizimleri, portföye ait kat ve/veya daire planları ve projenin ya da portföyün vaziyet/yerleşim planını gösterir mimari çizim ve görselleri yükleyebilmek üzere Portal tarafından tasarlanmıştır. Başka amaçlarla kullanılamaz.

5.13 Üye tarafından ilanlarda kullanılan görsellerin üzerine başka bir gayrimenkul ilan sitesine ait "filigran, isim, marka, slogan, amblem, logo, ticari kelime, motto, işaret" vb. filigran ve uygulamalar yapılamaz, bu tür yarı şeffaf görüntülerin olduğu fotoğrafları ilanlarındaki ana fotoğraflarda ve/veya betimleme fotoğraflarında kesinlikle kullanamaz, yayınlatamaz, yayınlanmasını talep edemez. Üye, genel açıklamalar bölümünde başka gayrimenkul ilan sitelerine ait web adresi, domain, isim, logo, işaret vb. ifadeleri yazamaz, başka ilan sitelerindeki üyelik bilgisini, ilan numarasını, url adresini paylaşamaz. Hepsisifir bu türden fotoğrafların ve/veya "genel açıklamalar" bölümünde bu türden yazıların olduğu ilanı/ları hiç bir yazılı uyarıya gerek kalmaksızın yayına almama, ilanı reddetme ve yayınlanmış bir ilanda bu durumu tespit etmesi halinde ise yayından kaldırma hakkına sahiptir. Hepsisifir, bu türden görseller ve ifadeler kullanmakta ısrar eden Üye'nin Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olacaktır. 

5.14. Üye, tüm kategorilerle birlikte (özellikle kooperatif ve arsa kategorisinde ilan verirken), ilana ait fiyat kısmına o taşınmazın sadece peşinat, kısmi ödeme, taksit tutarını, arsalarda metrekare birim fiyatını ve/veya sadece 1 dönüm bedeli kadar rakamı vb. ürüne ait toplam bedel yerine kısmi bedelleri yazamaz. İlana yazılan satış/kiralama bedeli o ürünün toplam satış/kiralama bedeli olmalıdır. İlanda belirtilen fiyat taşınmazın satış/kiralama bedelinin tamamını yansıtmak zorundadır, Hepsisifir bu kurala uymayan ilanları hiç bir yazılı uyarıya gerek kalmaksızın reddetme, yayına almama ve yayından kaldırma hakkına sahiptir. Hepsisifir, taşınmazın tamamının satış ve/veya kiralama bedelini yazmak yerine sadece bir kısım tutarını yazmakta ısrar eden Üye'nin Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olacaktır.

5.15. Üye, tüm kategorilerde geçerli olmak üzere her bir 30 günlük ilan süresi sınırı içinde bir ilanı birden fazla kez yayınlayamaz, aynı bina/yapı/arsa vb. portföy ilanlarını tekrar tekrar yayınlayamaz, aynı yapı içerisinde yer alan birden fazla portföyü ilana verirken aynı katta aynı projede/sitede bulunan aynı daireyi/işyerini ve/veya arsa ilanının birebir kopyasını yayınlayamaz. Gerek diğer Üye'lere karşı haksız rekabete neden olacak, gerekse siteyi ziyaret eden Son Kullanıcılar açısından "tekrar eden ilan/mükerrer ilan/ aynı ilanın birden fazla şekilde yayınlanmış olması"nı görmelerini sağlayacak şekilde ilan vermek sureti ile Portal'in oluşturmaya çalıştığı adil ve düzenli ilan listeleme amacına aykırı davranamaz. Hepsisifir aynı ilanı bir defadan fazla yayınlamaya çalışan Üye'nin tekrara düşen ilanlarını hiç bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın yayına almama, reddetme ve yayından kaldırma hakkına sahiptir, Üye bu hususu Üye olduğu andan itibaren peşinen kabul etmiş sayılır.  Hepsisifir, hiç bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın bu kurala uymayan, uymamakta ısrar eden Üye'nin üyeliğini askıya alma ve/veya iptal etme hakkına sahiptir.

5.16. Üye, yayınlatacağı ilanda vereceği iletişim bilgilerinin doğruluğundan münhasıran kendi sorumludur. Üçüncü şahısların bu iletişim kanallarından Üye’ye ve/veya ilanı veren yetkiliye ulaşamamasından ve iletişimin sağlanamamasının doğuracağı sonuçlardan münhasıran üye sorumludur. Hepsisifir, Üye’den kaynaklı bu davranıştan dolayı 3. Şahıslara karşı sorumlu tutulamayacaktır

5.17. Satışı yapılmış/tamamlanmış taşınmazlara ait ilanların Üye’nin sayfasından/yayından kaldırılması yine Üye’nin sorumluluğundadır. Satıldığı halde yayından kaldırılmamış ilanlardan dolayı 3. Şahısların uğrayacağı zararlardan ya da yaşanacak zaman/para kayıplarından, maddi/manevi, doğrudan dolaylı zararlardan Hepsisifir sorumlu tutulamayacaktır.

5.18. Üye tarafından yayınlanması istenilmiş bir ilanda yapılmış/yapılacak her türlü bariz ve fark edilebilir, esaslı sayılabilecek nitelikteki yapısal/mimari/fiziksel/görsel vb. bir veya birden fazla değişikliğin derhal ilana yansıtılması ve ilgili ilanın bu değişikliğe uygun şekilde yeniden düzenlenmesinin sağlanması tamamen ve sadece Üye’nin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun ihlali neticesinde 3. şahısların uğrayacağı zararlardan Hepsisifir sorumlu tutulamayacağı gibi, yine 3. şahıslarca Hepsisifir'e açılacak dava sonucu Hepsisifir'in zarara uğraması halinde bu zarar Üye’ye rücu ettirilecek ve Üye’den Portal’ın uğradığı/uğrayacağı zararı tazmin etmesi istenebilecektir. Hepsisifir, bu kurala uymayan ilanı/ları hiç bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın yayınlamama, yayından kaldırma/silme hakkına sahip olacaktır.Ayrıca her ne kadar bu gibi durumlarda Hepsisifir'in uğrayacağı zararlar nedeni ile zarara neden olan üyeye rücu hakkımız saklı kalsa da bununla birlikte Hepsisifir'in itibarının sarsılması, ticari hayatının olumsuz etkilenmesi gibi sonuçlar doğurması sebepleri ile de Hepsisifir'in maddi/manevi tazminat davası açma hakkı saklıdır.

5.19. yukarıda tanımlı ilan verme yetkisi olan (Bireysel, Gayrimenkul Danışmanı, Emlakçı, Üretici, Müteahhit, Emlak Danışmanı) şahıs veya şirketler tarafından verilen her ilan ile birlikte paket kapsamında bir adet ilan hakkı tüketilir. İlan silme/ilanı kaldırma hallerinde kişi paket kapsamındaki ilan hakkını tüketmiş olacaktır. Fiyat dışında ilan içeriği değiştirilemez, kategori değişikliği yapılamaz. Bu davranışların hepsi yeni bir ilan verme kapsamında sayılacak ve Üye'nin ilan verme hakkından düşülecektir.

5.20. Üye ilan verirken genel özellikler kısmında taşınmaza ilişkin doldurulması zorunlu alanların doldurmaması halinde ilanlar yayınlanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Yukarıda yazılı 20 maddenin herhangi birinin ihlali Üye’nin üyeliğinin iptal edilmesine neden olabilir. Üyelerimizin verecekleri ilanların bu kurallara uymasını temin etmek, genel görünüş, tarz ve içerik itibarıyla da kamuoyunca kabul edilecek genel standartlarını korumak amacıyla Hepsisifir, bu kurallara uymayan ve/veya uymamakta direnen Üye’lerin üyeliklerini hiçbir yazılı ihtara gerek kalmaksızın iptal etme hakkına sahip olacaktır.

Üyelikleri “İlan verme kurallarına” aykırılık teşkil ettiği için iptal edilen Üye’lerin ödemiş oldukları Üye’lik ücretleri iade edilmeyeceği gibi, Portal’a, ‘İlan Verme Kuralları’na uymayan Üye’den kaynaklı 3. Şahıslarca açılmış ve ileride açılabilecek her türlü maddi/manevi tazminat vb. davalardan kaynaklı uğraması muhtemel zararlardan dolayı Hepsisifir, bunları Üye’den tazmin etmek üzere dava açma hakkını süresiz saklı tutacaktır. Hepsisifir, markasına, ticari itibarına halel getirecek davranışlarda bulunan Üye’den bunların tazmini gerekçesiyle dava açma ve icra takibi başlatma hakkını süresiz saklı tutacaktır.

6. Genel Açıklamalar

Portalın, oluşturmak istediği ilan verme standartlarına uymayan ve hepsisifir.com web sitesinin prensiplerine aykırı davranan Üye/Üye’lere hiç bir şekilde iltimas göstermeyeceğini, sözleşme süresince tüm ilanların göze hitap eden, anlaşılır ve net ifadeler kullanılarak hazırlanmasının, gerek içerik ve gerekse görsellik açısından gerçeği yansıtmasının, belirli bir düzen ve ahenk içinde olmasının temini amacıyla her türlü önlemleri almaya yetkili olduğunu üyelere açıkça bildirmektedir.

Hepsisifir'in gerekli görmesi halinde her zaman tek taraflı olarak Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkı mahfuzdur. Üye, Hepsisifir'in bu tasarrufunu kullanma hakkını önceden kabul eder. Hepsisifir, bu maddeye dayanarak iptal ettiği üyelik nedeniyle Üye’ye karşı "ilan hakkı satın almak için önceden ödediği bedel varsa kullanılmayan ilanlara ait ücretin iadesi" dışında hiç bir maddi/manevi borcu bulunmayacaktır.

7. Fikri Haklar

www.hepsisifir.com ve alt uzantılı web siteleri, bu web sitelerinin yazılımı ve tasarımı Hepsisifir’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye/ler tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez, telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

8. Güvenlik

Hepsisifir, web sitesinin virüs ve benzeri üyeye veya kullanıcı 3.şahıslara zarar verme amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde azami tedbiri almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, www.hepsisifir.com web sitesine girmesiyle kendi yazılım ve işletim sisteminde oluşabilecek tüm hata, arıza ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

9. Hepsisifir’in Hakları

Hepsisifir, hiç bir yazılı/sözlü ihtara/ihbara gerek kalmaksızın sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üye’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme, üyelik paketinin fiyatını arttırma/azaltma veya web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

Hepsisifir, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiç bir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Portal’da yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girerek tüm üyeleri bağlayacaktır. Üye/ler bu sözleşmeyi imzalamakla bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır.

Taraflar, Portal’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,tek ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hepsisifir, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, Üye’nin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme sms’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme sms’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ihtilafların çözümlenmesinde "yabancılık unsuru bulunması durumunda dahi" Türk kanunları uygulanacaktır ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Yürürlük

İşbu sözleşme, Üye’nin Portal’a üyelik kaydını yapması, bu sözleşmeyi okuduğunu ve anladığını teyit eden onayı vermesi, taahütlü veya taahhütsüz üyelik paketlerinden herhangi birini seçmesi ile beraber yürürlüğe girer.

11. Üyelik Paketi/Tipi:

Portal'da uygulanacak olan paketler temelde taahhütlü ve taahhütsüz olmak üzere iki gruba ayrılacaktır. Ayrıca "Bireysel Üye" , "Gayrimenkul Danışmanı" , "Emlakçı" , "Üretici" , "Müteahhit" , "Emlak Danışmanı" gibi alt üyelik tipleri uygulanacaktır. Hepsisifir, uygulanacak üyelik tiplerinin içeriklerini, üyelik tipinin sağladığı hakları ve yükümlülükleri, ilan verme koşulları ve o üyelik tipine özgü avantajları dilediği zaman web sitesinde duyurmak koşuluyla değiştirebilir. Alt üyelik tiplerine ait koşullar bu sözleşmenin ekinde düzenlenebileceği gibi Portal'ın başka bir bölümünde de ilan edilebilir. Üyeler, üyelik türlerine ve ihtiyaçlarına göre bu üyelik paketlerinden dilediğini seçebilir. Bu sözleşme ve ekleri çerçevesinde uyması gereken kurallara riayet ederek paketler arasında geçiş yapabilirler. Paketler arasında geçiş yapılmak istenmesi durumunda Üye'nin geçilecek paket için belirlenmiş olan üyelik ücretini/ilk taksitini peşinen ödemesi gerekmektedir. Hepsisifir, Üye’ye, (Üye’nin bu sözleşmeye aykırı davranması, üyeliğin geçici olarak askıya alınması veya sonlandırılması haricinde) satın alınan üyelik paketine/tipine uygun hakların tamamını üyelik sözleşmesi süresince kullandıracağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Süresi dolan üyelik paketinin Üye tarafından yenilenmesi halinde üyelik sözleşmesinin yenilenmesi tarihindeki üyelik koşulları/üyelik paket özellik ve fiyatları geçerli olacaktır. Üyenin, sözleşmenin bitim tarihinden 30 gün öncesinde sözleşmeyi yenilemeyeceğini yazılı olarak bildirmediği taktirde sözleşme taraflar arasında üyelik paketinin bittiği ve yenilendiği gündeki şartlar/kurallar/fiyat üzerinden yenilenecektir. Ancak Hepsisifir tarafından yenilenmesi uygun görülmeyen paketler yazılı bildirimde bulunmaksızın yenilenmeyecektir.

12. Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme onaylandığı anda yürürlüğe girer ve satın alınmış üyelik paketinde belirtilen sürenin bitiminde sona erer (Üye’ye Hepsisifir tarafından hediye süre tanımlanmış ise tanınan hediye süre bedelsiz olarak ayrıca Üye’lik hesabına eklenir ve bu süre seçilen paket tipinin bitiminden itibaren kullandırılır.

Üye sözleşme bitim tarihinden 30 gün önce yazılı ihbarla sözleşmeyi uzatmayacağını bildirmediği takdirde bu sözleşme burada yazılı hükümler gereği kendiliğinden yenilenmiş sayılır. Hepsisifir, kendiliğinden yenilenen sözleşmedeki ‘Üyelik Paketi Ücretleri"’ndeki artışı ve/veya azalmayı Üye’ye doğrudan yansıtacağını açıkça bildirmektedir. Hepsisifir, sözleşmenin bitim tarihinde eski üye ile herhangi bir gerekçe sunmadan yeni sözleşme yapmamak, üyeliği yenilememek, yeni üye kaydını kabul etmemek hakkını saklı tutar.

13. Sözleşmenin Feshi

Hepsisifir, Üye’nin işbu sözleşmede ve ‘İlan Verme Kuralları’’nda açıkça yazılı maddelerden herhangi birinin ihlal edilmesinin ve yanlış bilgiler verildiğinin tespit edilmesi, kullanıcılar tarafından hakkında şikayet olması, Portal'a zarar verecek ve/veya itibarını zedeleyecek yazılı/sözlü eyleminin tespiti, yürürlükteki ilgili kanunlara ve ahlaka aykırı hareket etmesi halinde hiç bir yazılı uyarıya gerek kalmaksızın ve gerekçesini açıklamaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Hepsisifir, üyenin bu aykırı hareketleri nedeni ile 3. Şahıslar tarafından kendisine açılan/açılacak dava ve icra takiplerinden dolayı uğraması muhtemel zararların tazmini gerekçesiyle Üye’den bu zararları ve markasına gelebilecek maddi/manevi zararı tazmin etme hakkını daima saklı tutacaktır.

Üye, taahhütlü olarak alınmış bir üyelik paketine ait sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedemez, ancak üyeliğini her sözleşme dönemi içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere dondurmak istediği sürenin başlangıç tarihinden 30 gün önce yazılı olarak mail ortamında bildirmek şartı ile 3 ay süre ile dondurabilir. Üye’nin taahhütlü bir üyeliği iptal etmesi halinde Portal, Üye’nin üyelik paketine ait taahhüdünden kaynaklanan kalan aylara ait ücreti ve üyeliğin devam ettiği süre boyunca "taahhütlü üye olunması" sebebiyle sağladığı avantajları talep etme hakkını daima saklı tutacaktır. Bu konuda bu sözleşmedeki 4. Madde hükümleri geçerli sayılacaktır. Hepsisifir'in bu hakkı kullanma/kullanmama tasarrufuna ilişkin takdir hakkı kendisindedir.

14. Tebligat Adresi

Üye, hepsisifir.com’da üyelik kaydı oluştururken verdiği adres ve iletişim bilgilerinin (iş telefonu, gsm numarası, e-mail adresi ve iş yeri adresi) kanunlar nezdinde doğru olduğunu, bu iletişim bilgilerine yazılı, e-mail ve sms yolu ile yapılacak her türlü ihbarın/ihtarın/bildirimin geçerli sayılacağını, Üye’nin adres değişikliği yapması halinde yeni adresini Portal’a en geç 3 iş günü içerisinde bildireceğini, bildirim yapmadığı takdirde Portal’da kayıtlı adresine yapılmış/yapılacak her türlü tebligatın/ihtarın/ihbarın tebellüğ edilmiş sayılacağını, Hepsisifir'in bildirilmemiş adres değişikliği nedeniyle herhangi bir sorumluluğu olmadığını/olmayacağını tenkis hakkından feragatle peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

15. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri
Üye, işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz parçası olan eklerin "Ek-1 Kullanım Koşulları, Ek-2 Gizlilik Politikası, Ek-3 HEPSİSİFİR Hizmetleri ve Alt Paketler, Ek-4 Dijital Mağaza Kullanım Kuralları" ve ayrıca “Portal”da yayınlanan şartlar ve kuralların içeriklerini okuyup anladığını, "Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine ve “Portal”da yayınlanan tüm şartlar ile kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.


EKLER:
Ek-1 Kullanım Koşulları
Ek-2 Gizlilik Politikası
Ek-3 HEPSİSİFİR Hizmetleri ve Alt Paketler
Ek-4 Dijital Mağaza Kullanım Kuralları


Üye, bu sözleşmede bulunan 15 (onbeş) madde ve alt maddelerin tamamının www.hepsisifir.com web sitesinde ana sayfa alt alanlarında ve Üye’nin siteye ilk üye olduğu anda kendisine açıkça görülebilir/okunabilir şekilde dijital olarak bildirildiğini/gösterildiğini, sözleşmeyi tam ve eksiksiz olarak okuyup anladığını, verdiği üyelik bilgilerinin tümünün kanun nezdinde doğruluğunu, bu sözleşmede ve eklerinde açıkça belirtilen maddelere ve ilan verme kurallarına aykırı davranması halinde Üye’lik sözleşmesinin Hepsisifir tarafından hiç bir yazılı ikaza gerek kalmaksızın, önel vermeden, tazminatsız tek taraflı olarak fesih edileceğini tenkis hakkından feragatle gayrikabili rücu kabul etmiştir.EK-1 KULLANIM KOŞULLARI


1. KULLANIM KOŞULLARI
www.hepsisifir.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.hepsisifir.com internet sitesi ve alt uzantılı web sitelerini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “Hepsi Sıfır Dijital Portallar ve Yayıncılık A.Ş.” (bundan böyle kısaca "HEPSİSIFIR" olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “HEPSİSIFIR” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. "HEPSİSIFIR" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "ÜYE"ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten itibaren geçerli hale gelecektir. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "HEPSİSIFIR" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Portal”: www.hepsisifir.com isimli alan adından ve alt alan adlarından oluşan “Hepsisifir”in “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye ve/veya alt üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “geçek/tüzel kişi”nin, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir.

“Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin "HEPSİSIFIR" tarafından ek şart ve koşullar talep edilebilir. "HEPSİSIFIR"ın gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"HEPSİSIFIR" Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "HEPSİSIFIR"a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerden faydalanabildiği, yorumları, ilanlarını görüntüleyip güncelleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"HEPSİSIFIR" Arayüzü" : "HEPSİSIFIR" ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Son Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "HEPSİSIFIR" Veri Tabanı"ndan sorgulanabilmesi amacıyla "Son Kullanıcı/Üye”ler tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "HEPSİSIFIR"a ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

"HEPSİSIFIR" Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "HEPSİSIFIR"a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.

3. "HEPSİSIFIR" HİZMETLERİ

3.1. "HEPSİSIFIR", "Üye"ler tarafından "HEPSİSIFIR" Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "HEPSİSIFIR" Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı/Üyeler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "HEPSİSIFIR", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. "HEPSİSIFIR", “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. "HEPSİSIFIR", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "HEPSİSIFIR", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcı ve üyeler hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı" ve "Üye”lerin “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili "HEPSİSIFIR"ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı/Üye” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından "HEPSİSIFIR" Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "HEPSİSIFIR", "Kullanıcı/Üye"ler tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla "HEPSİSIFIR"ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü "HEPSİSIFIR"ın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı ve Üye”ler kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "Kullanıcı" ve Üye “Portal” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ""HEPSİSIFIR" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "Kullanıcı/Üye"ler “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "HEPSİSIFIR"ın, Üyelerin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasa dışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "HEPSİSIFIR", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “Portal” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.6. "HEPSİSIFIR", "Kullanıcı/Üye" bilgilerini kaydedebilir, kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, 3. kişilerle paylaşabilir, ticari amaçlarla ve/veya reklam/tanıtım yapılması amacıyla 3. kişilere verebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "HEPSİSIFIR" aynı zamanda; kullanıcı/üyenin IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kaydedebilir ve kullanabilir. Hepsisifir.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, "HEPSİSIFIR"ın işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı/Üye onay vermektedir.

4.8. "HEPSİSIFIR" on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının/üyenin sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya/üyeye özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların/üyelerin ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS vb. reklamlarının "HEPSİSIFIR"a yönlendirilmesi esnasında Google veya Hepsisifir tarafından reklam vermesine izin verilen diğer siteler Kullanıcıların/Üyelerin tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "HEPSİSIFIR"ın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "HEPSİSIFIR"ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. "HEPSİSIFIR", “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve "HEPSİSIFIR" Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, "HEPSİSIFIR" üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine "HEPSİSIFIR" tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "HEPSİSIFIR"ın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. "Portal"ın, bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Portal"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer üyelerin verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "HEPSİSIFIR"ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; "HEPSİSIFIR", “Kullanıcı/Üye”yi yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı/Üye” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat" sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. “Portal”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlıklar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan "HEPSİSIFIR"ın sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı/Üye” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar/üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "HEPSİSIFIR" Veritabanı", "HEPSİSIFIR" Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "HEPSİSIFIR"ın telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "HEPSİSIFIR"'a aittir. "Kullanıcı/Üyeler", "HEPSİSIFIR" hizmetlerini, "HEPSİSIFIR" bilgilerini ve "HEPSİSIFIR"ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "HEPSİSIFIR"ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "HEPSİSIFIR" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "HEPSİSIFIR"ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "HEPSİSIFIR" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "HEPSİSIFIR"; "HEPSİSIFIR" hizmetleri, "HEPSİSIFIR" bilgileri, "HEPSİSIFIR" telif haklarına tabi çalışmaları, "HEPSİSIFIR" ticari markaları, "HEPSİSIFIR" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"HEPSİSIFIR" dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı ve Üye”lerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "Kullanım Koşulları"nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Kullanım Koşulları” dâhilinde doğan hukuki ihtilafların çözümlenmesinde "yabancılık unsuru bulunması durumunda dahi" Türk kanunları uygulanacaktır ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "HEPSİSİFİR" tarafından “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı ve üyeler" işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
EK -2 GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Hepsisıfır Bilişim A.Ş. (“Hepsisifir” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan http://www.hepsisifir.com adresinde yer alan web sitesinin, (“Portal”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir.

Hepsisifir, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına/Üyelerine daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır. Hepsisifir, bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların/Üyelerin kişisel verilerini aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir.

Verilerin elde edilişi
Hepsisifir, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

Üye/Kullanıcı tarafından doğrudan Hepsisifir'a iletilen veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, Hepsisifir'a Kullanıcıların/Üyelerin kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar/Üyeler tarafından Hepsisifir'a verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, banka kartı bilgileri, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Portal'ın kullanımı esnasında Hepsisifir tarafından elde edilen veriler: Hepsisifir'in sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların/Üyelerin kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Hepsisifir, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya/üyeye sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların/üyelerin ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.
Google AFS reklamlarının Hepsisifir'a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların/üyelerin tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Hangi Veriler Toplanmaktadır?
Hepsisifir, yukarıda belirtilen metotlarla Kullanıcılardan/Üyelerden çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. Hepsisifir’in topladığı veriler, kullandığı hizmetler ile özelliklere bağlıdır.

İşbu başlık altında, Hepsisifir tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır. Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi, banka kart bilgileri ve diğer benzer veriler. Kimlik Doğrulama Bilgileri: Üyelerin üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları. Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri veriler.

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hepsisifir’i veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, emlak endeksi kullanım bilgileri, taşınmaz ilanına bakıldığı tarih ve saat verileri, endeks sorgusu oluşturulan il, ilçe, mahalle, Portal üzerinden bakılan taşınmazlar, metrekare fiyatları, önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Portal’a son giriş tarihi, kullanılan ilan etiketi türü, gönderi türü, ziyaret edilen web siteleri, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler.

Konum Verileri: Kullanıcıların/Üyelerin hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı/üye Hepsisifir’in mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

Ödeme Verileri: Gerçek ve tüzel kişi üye ait fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyad, vergi numarası, T.C. kimlik Numarası, fatura adresi), üyeye fatura gönderilmesini gerektiren durumlarda fatura bilgileri ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi, sistemde kayıtlı banka hesap kartına ilişkin veriler.

İçerik Verileri: Taşınmazın kişiye ait olduğunu ya da taşınmazın satış ve kiralama yetkisini gösteren belgeler (tapu, danışmanlık sözleşmesi, tellallık sözleşmesi gibi), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

Toplanan Veriler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?
İşbu Gizlilik Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir.
Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
Ad ve İletişim Bilgileri: şirket içi değerlendirme, iletişim, üye kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespit edilmesi;
Kimlik Bilgileri: Kullanıcı/Üye kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi;
Demografik Veriler: promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, Kullanım verileri ve ilgi alanları
Sık kullanılanlar: Pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;
Konum verileri: Denetim ve kontrol, risk yönetimi;
Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, alternatif ödeme yöntemleri geliştirmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında;
İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek amacıyla işlenebilecektir.
Hepsisifir tarafından Portal dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan/üyelerden talep edilen bilgiler, Hepsisifir ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara/üyelere doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?
Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında Hepsisifir'in ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir şehirde/ülkede depolanabilir ve işlenebilir.
İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?
Hepsisifir, Kullanıcıya/üyeye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Üyelerim/Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, Hizmet’lerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, reklam ajansları ve sair ajanslar, iletişim şirketleri, GSM operatörleri, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Ayrıca, Kullanıcının/Üyenin Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.
Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.
Hepsisifir kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz
Kullanıcı/üye, Hepsisifir’a başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını öğrenme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Kullanıcı/Üye, yukarıda belirtilen taleplerini Hepsisifir 'a iletebilecektir. Hepsisifir, yukarıda yer alan taleplere olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.
Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kişisel Verileri Saklama Süresi
Hepsisifir, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara/üyelere Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Hepsisifir, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz
Hepsisifir, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumak için alabileceği tüm tedbirleri alacağını taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir.

Hepsisifir, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Hepsisifir, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a/Üyeler'e ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.
Ancak Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Hepsisifir, yönlendirilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler
Hepsisifir, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Hepsisifir’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?
Kullanıcı/Üye, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal üye sayfasından güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı/Üye’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Hepsisifir’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Konu hakkındaki taleplerinizi bize destek@hepsisifir.com adresinden ulaştırabilirsiniz.
EK-3 HEPSİSİFİR Hizmetleri ve Alt Paketler

1. "HEPSİSIFIR" İlan Hizmetleri

1.1. "Üye", "HEPSİSIFIR" Üyelik Hesabı" üzerinden "HEPSİSIFIR" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını oluşturacak ve "HEPSİSIFIR" Veritabanı’na yükleyecektir.

1.2 "HEPSİSIFIR", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "HEPSİSIFIR", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”da yayınlayacaktır.

1.3 "HEPSİSIFIR", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "HEPSİSIFIR" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "HEPSİSIFIR"'dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 "HEPSİSIFIR", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve "HEPSİSIFIR" ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "HEPSİSIFIR"a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 "Üye", "HEPSİSIFIR" Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak ilanlarında yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7 "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle taşınmazların tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, taşınmazlara ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "HEPSİSIFIR", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 "Üye", seçmiş olduğu pakete ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Görüntületme ve Listeleme Hizmetleri

2.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin "HEPSİSIFIR" Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin "HEPSİSIFIR" "Portal”ında yer alan ilgili kategoriler altında görüntülenmesinin ve listelenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; "HEPSİSIFIR" “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı/Üyelerin ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından "HEPSİSIFIR" tarafından belirlenen sıra dahilinde "HEPSİSIFIR" ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; "HEPSİSIFIR" veritabanına gelen sorguların "HEPSİSIFIR" veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen “ilan etiketi” hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği vb. yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan “ilan etiketi” hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

2.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda, "HEPSİSIFIR" ilgili kategoride görünmesi için üyeden kategori değişikliği yapmasını talep edilebilir, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ilanı reddedebilir ya da ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

2.3 "HEPSİSIFIR" “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ne kadar ücreti olacağını belirlemek, kampanyalar düzenlemek hak ve yetkisi "HEPSİSIFIR"a aittir. "HEPSİSIFIR" bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir.

3.Dijital Mağaza Sayfaları Hizmetleri

3.1 “Üye”lerin "HEPSİSIFIR" Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin "HEPSİSIFIR" tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “dijital mağaza” adı altında oluşturulacak sayfalarda toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

3.2 Dijital Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

4. İlan Etiketi

4.1 Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla "HEPSİSIFIR" tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (İlan) hizmetlerinden yararlanabilirler.

4.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler "HEPSİSIFIR" Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasını, öncelliğe sahip olmasını sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti "HEPSİSIFIR" tarafından belirlenen “ilan etiket”lerinden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan ilan etiketlerinden ya da ilan etiketi özelliklerine göre, Listelemede aynı ilan etiketi ya da ilan etiketlerinin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. “İlan etiketi” sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, “ilan etiketi”nin "HEPSİSIFIR" kaynaklı sayfa hatalarından yada "HEPSİSIFIR" veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı "HEPSİSIFIR" tarafından ilan etiketinin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

4.3 “İlan etiketi” içerik ve ücretleri "HEPSİSIFIR" tarafından belirlenir. "HEPSİSIFIR" söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. “İlan etiketi” yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda "HEPSİSIFIR" ilanı ve ilan etiketi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

4.4 Hediye “ilan etiket”lerinin Ücretlendirilmesi Şartı: Üyenin dijital mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda dijital mağaza kullanım hakkının "HEPSİSIFIR" tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan ilan etiketlerinin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de dijital mağaza kapatma isteği ya da dijital mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

5. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel hizmetlere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "HEPSİSIFIR" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6. Alt Paketler

"HEPSİSIFIR" tarafından Üyelerin kullanımı için Bireysel Üye, Gayrimenkul Danışmanı, Emlakçı, Üretici, Müteahhit, Emlak Danışmanı vb. adlarla adlandırılan alt üyelik tipleri sunulacaktır. Bu üyelik tiplerinden yararlanabilmek için sahip olunması gereken özellikler, ödenmesi gereken ücretler, uyulması gereken koşullar vb. hususlar Hepsisifir tarafından belirlenecektir. Hepsisifir dilediği zaman bu alt üyelik paketlerinin içeriklerini ve bu maddede sayılan ücret, gereklilikler vb. hususları değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Hepsisifir dilediği zaman bu üyelik paketlerinin içeriklerini değiştirebilir, sayısını artırabilir veya azaltabilir, üyelik paketlerini başka isimlerle adlandırabilir, bir üyelik paketinin kaldırılması durumunda o paketteki üyeleri, üyenin ödediği bedel yönünden bir zarara uğramaması koşuluyla, uygun göreceği başka bir pakete geçirebilir. İşbu sözleşmenin imzalandığı esnada uygulanan alt paketler ve içerikleri Hepsisifir tarafından Portal'da uygun görülen yerlerde ilan edilmiştir. Üye'ler paketler ile ilgili gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kendileri için uygun olduğunu düşündükleri paketi Hepsisifir'in onayı dahilinde satın alabilirler.


Hepsisifir.com


Emlak ofisi ya da Müteahhit üyelik paketlerindeki taksitli kampanyalar hakkında bilgi vermemizi ister misiniz?