İlan Verme Kuralları

1. İlan Verme Kuralları

1.1. Üye, öncelikle teknik olarak bireysel üye olarak kaydını yapar ve sonrasında kendisine uygun üyelik tarzını seçerek bireysel üyeden geçiş yapabilir. Üyelik türleri arasında her zaman geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapılması halinde paket, o üyeliğe ait hak ve alacak devri yeni üyelik kategorisine devredilemez.

1.2. Üye, Portal’da yayınlatmak istediği ilana ait fotoğraf, açıklama ve sair bilgi ve belgeleri kendisine tanımlanmış dijital mağazasında ilan bilgilerini girerek son kontrolden geçmesi ve yayına alması için Portal’a yönlendirecektir. Hepsisifir, söz konusu ilanı/ilanları ilanın kendine yönlendirilmesinden itibaren en geç 24 saat içinde www.hepsisifir.com sitesinde hepsisifir.com’un ‘İlan Verme Kurallarına’, usulüne ve ilkelerine uygun, diğer Üye’lere karşı haksız rekabete yol açacak içerik ve görselden uzak bir tertip ve düzen içinde olması ve ’İlan Verme Kuralları’nda bulunan tüm maddelerin tamamına uygun bulunması durumunda yayına alacaktır. Hepsisifir tarafından ilanın "İlan Verme Kuralları'na uygun bulunması" veya "yayına alınması" Üye'nin ilan içeriği ile ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Portal tarafından bu hususlara ilişkin değerlendirilme yapılacaksa da üyeler tarafından verilen ilan/ilanlar sonucu diğer üyelere ve/veya 3.şahıslara maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zarar vermesinden Portal sorumlu değildir. Bu hususa ilişkin tüm sorumluluk ilan/ilanları veren Üye'ye aittir.

Hepsisifir, Üye’ye ait ‘İlan Verme Kurallarına’, işbu sözleşme şartlarına, ilgili mevzuatlara, ahlaka, meslek etiğine aykırı ilanı/ları yayınlamama, yayından alma/silme inisiyatifini ve kontrolünü daima elinde tutacaktır. Üye, bu uygulama biçimini Üye olduğu ve Üye’lik şartlarını yerine getirdiği anda bildiğini ve kabul ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

1.3. Üye, gerçekte var olmayan, planı, projesi onaylanmamış, mimari projesi olmayan, henüz fikir aşamasında bulunan vb. taşınmazlara ilişkin ilan yayınlayamaz/yayınlatılmasını talep edemez, aksi davranışlardan dolayı 3. şahısların ve Portal’ın uğraması muhtemel zararlarından tamamen ve sadece Üye sorumlu tutulacak ve Portal, Üye’den kaynaklı uğradığı/uğrayacağı muhtemel bu zararı tazmin gerekçesiyle dava açma hakkını daima saklı tutacaktır. 

1.4. Üye, kesinlikle “kullanılmış/2.el/kullanılmakta olan” taşınmaz ilanı veremez. Tüm ilanlardaki taşınmazların “Sıfır/Yeni/Kullanılmamış” ve/veya “inşaatı devam eden ya da proje aşamasında” olması gerekmektedir. İlanlarında taşınmazın "sıfır/kullanılmamış" olduğunu belirten ilan başlığı ve/veya genel açıklama alanında ibareler ya da "sıfır" olduğunu gösteren taşınmaza ait yüklenmiş görseller bulunmayan ilanlar 3. şahıslar üzerinde uyandıracağı "şüphe" nedeniyle yayına alınmayacak, yayına alınmış ise yayından kaldırılacaktır. "Sıfır" olmasına karşın taşınmazın içine mobilya konulmuş olması ve bu şekilde satılması/kiralanması öngörülmüş ise, bu durum da yine çok açık ve net bir ifadeyle genel açıklamalar bölümünde ya da ilan başlığında "sıfır/oturulmamış" vb. şekillerde belirtilmek ve taşınmazın daha önce kullanılmadığının altının çizilmesi gerekmektedir. Hepsisifir hiç bir yazılı/sözlü ihtara gerek kalmaksızın bu şartlara uymayan ilanları yayınlamama ve/veya yayından kaldırma/silme hakkına sahip olduğu gibi bu kuralın ihlali halinde sözleşmeyi de tek taraflı feshedebilir. 

1.5. Üye, ilan başlığında "şok – ilk gelen alır – sudan ucuz” ve/veya "şokkkkkk – fırsatttttt – acilllll” vb. ilgi çekici haksız rekabet oluşturacak kelime ve/veya herhangi bir harfi birden fazla yazarak ilan verme etiğine uymayan, diğer ilanların önüne geçmeye çalışan kelime, punto ve ifadeler kullanamaz. Hepsisifir hiçbir yazılı ihtara gerek kalmaksızın bu tür başlıkları içeren ilanları reddetme, var olanları yayından kaldırma hakkına sahiptir. 

1.6. Üye, ilan detay sayfasındaki ‘Genel Açıklamalar’ bölümünde kendisine ve/veya çalıştığı ya da sahibi/ortağı olduğu iş yerine ait ve/veya başka herhangi bir ‘Link’i paylaşamaz, yayınlayamaz ya da cümle içinde belirtemez, sosyal medya hesaplarını paylaşamaz. Üye, bu alanda ilan içeriğinin dışında anlamsız/manasız kelime, cümle ya da ifadeler kullanamaz, Portalde başka link, cihaz, ürün reklamı yapılamaz. Portal hiçbir yazılı/sözlü ihtara gerek kalmaksızın bu şartlara uymayan ilanları yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahip olduğu gibi bu yasaklı ifadeleri de kaldırma hakkına da sahiptir.

1.7. Üye, ilan detay sayfasındaki ‘Genel Açıklamalar’ bölümünde kendisine, çalıştığı/ortağı olduğu iş yerine vb. bir kurum veya kuruluşa/şahsa ait herhangi bir kartviziti, kimlik ve/veya üyelik belgesini, logosunu/amblemini vb. görselleri ve içerikleri yayınlayamaz/yayınlanmasını talep edemez. Portal hiçbir yazılı/sözlü ihtara gerek kalmaksızın bu şartlara uymayan ilanları yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

1.8. Üye’nin verdiği ilana ait ilan başlığı ve içeriği o ilana ait taşınmazla ilgili olmalı ve tümüyle gerçeği yansıtan bilgileri içermelidir. Aksi halde ‘Son Kullanıcı’ ve/veya “3. Şahısların” bu gerçeğe aykırı ve aldatıcı başlık , içerik ve açıklamalarından dolayı uğrayacakları maddi/manevi zararlardan Hepsisifir kesinlikle sorumlu tutulamaz. Üçüncü şahıslarca Hepsisifir aleyhine bu sebepten dolayı açılacak herhangi bir davadan dolayı Hepsisifir uğrayacağı her türlü maddi/manevi zararı üyeye rücu edecektir.

1.9. Üye, ilana ait ‘Genel Açıklamalar’ bölümünde kendisine, sahibi ve/veya ortağı olduğu ya da çalıştığı kuruma ait herhangi bir “hareketli görseli/animasyonu” vb. dijital görüntüyü kullanamaz, yayınlanmasını talep edemez. Hepsisifir, hiçbir yazılı ihtara gerek kalmaksızın bu kurala uymayan ve içeriğinde bu tür dijital unsurlar/görüntüler/efektler bulunan ilanı/ları kesinlikle yayına almama/reddetme veya bu gibi ilanı/ları yayından kaldırma hakkına sahip olacaktır.

1.10. İlan başlığı ve içeriğinde ilanı verilen taşınmaz dışında başka taşınmaza ilişkin ilan verilemeyeceği gibi Üye’nin gayrimenkul sektörü dışındaki ikinci bir işi ile ilgili bilgi, reklam içerikli yazı ve görsel kullanılamaz. Aksi davranışlarda Hepsisifir, hiç bir yazılı/sözlü ihtara gerek kalmadan bu ilanı/ları yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Yayınlanması talep edilen her ilanda bir adet taşınmaz tanıtabilir. Üye, bir ilanda aynı site/proje/yapı içindekiler hariç olmak üzere birden çok gayrimenkule ait tip, metrekare, fiyat, ilan verilen gayrimenkulden farklı yönleri vb. bilgiler veremez. Reklamı/tanıtımı yapılmak istenen başka bir taşınmaz için ayrıca bir ilan oluşturması gerekmektedir. İlan kaldırılmadan ilan içeriği değiştirilerek yeni bir taşınmaz tanıtımı yapılamaz, ilanda yalnızca “Fiyat” kısmında ve "Genel Açıklamalar"’a dair değişiklikler kabul edilecektir.

1.11. İlan teknik detayları ve belirtilen ilan bilgileri kesinlikle ilanda kullanılmış fotoğraftaki ürüne ait olmalı, yuvarlak/muğlak ifadeler kullanılmamalıdır. Son kullanıcıları/3.şahısları yanıltıcı bilgiler içeren ilanlardan kaynaklanacak her türlü maddi manevi zarardan bizzat Üye sorumlu tutulacak ve Hepsisifir'in bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Üçüncü şahısların uğraması muhtemel zararlarından dolayı Hepsisifir sorumlu tutulamayacağı gibi, Hepsisifir, Üye’den uğradığı/uğrayacağı zararı tazmin etme hakkına sahip olacaktır.

1.12. İlanda yayınlanan fotoğraflar kesinlikle ilana ait ürün ile örtüşmelidir, ilanda belirtilen taşınmazın dışında hayvan, bitki, araç, doğa, manzara, insan, işyeri logosu, işyeri adının yazılması, şirket amblemi gibi ticari kuruluşu ön plana çıkartan görseller vb. ilanda belirtilen taşınmazın bir parçası olmayan görselleri kullanamaz/yayınlayamaz, fotoğrafsız ilan veremez. Hepsisifir bu tür ilanları hiç bir yazılı ikaza gerek kalmaksızın reddetme, yayından kaldırma haklarına sahiptir, aksi durumda 3. şahısların yanlış bilgilendirilmesi sonucu uğramaları muhtemel zararlardan Hepsisifir sorumlu tutulamayacaktır. Hepsisifir, Üye’nin bu davranışından dolayı uğradığı/uğrayacağı zararı üyeden tazmin etme hakkına sahip olacaktır.

1.12.1 Üye, ilan girişi yaparken Portal tarafından sunulan "kat, daire ve vaziyet planı görseli yükleme alanı"na kesinlikle portföye ait olmayan herhangi bir mimari görseli/planı yükleyemeyeceği gibi, bu alanlara portföye ait fotoğraf da yükleyemez. Bu alanlar sadece mimari çizimleri, portföye ait kat ve/veya daire planları ve projenin ya da portföyün vaziyet/yerleşim planını gösterir mimari çizim ve görselleri yükleyebilmek üzere Portal tarafından tasarlanmıştır. Başka amaçlarla kullanılamaz.

1.13. Üye tarafından ilanlarda kullanılan görsellerin üzerine başka bir gayrimenkul ilan sitesine ait "filigran, isim, marka, slogan, amblem, logo, ticari kelime, motto, işaret" vb. filigran ve uygulamalar yapılamaz, bu tür yarı şeffaf görüntülerin olduğu fotoğrafları ilanlarındaki ana fotoğraflarda ve/veya betimleme fotoğraflarında kesinlikle kullanamaz, yayınlatamaz, yayınlanmasını talep edemez. Üye, genel açıklamalar bölümünde başka gayrimenkul ilan sitelerine ait web adresi, domain, isim, logo, işaret vb. ifadeleri yazamaz, başka ilan sitelerindeki üyelik bilgisini, ilan numarasını, url adresini paylaşamaz. Hepsisifir bu türden fotoğrafların ve/veya "genel açıklamalar" bölümünde bu türden yazıların olduğu ilanı/ları hiç bir yazılı uyarıya gerek kalmaksızın yayına almama, ilanı reddetme ve yayınlanmış bir ilanda bu durumu tespit etmesi halinde ise yayından kaldırma hakkına sahiptir. Hepsisifir, bu türden görseller ve ifadeler kullanmakta ısrar eden Üye'nin Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olacaktır.

1.14. Üye, tüm kategorilerle birlikte (özellikle kooperatif ve arsa kategorisinde ilan verirken), ilana ait fiyat kısmına o taşınmazın sadece peşinat, kısmi ödeme, taksit tutarını, arsalarda metrekare birim fiyatını ve/veya sadece 1 dönüm bedeli kadar rakamı vb. ürüne ait toplam bedel yerine kısmi bedelleri yazamaz. İlana yazılan satış/kiralama bedeli o ürünün toplam satış/kiralama bedeli olmalıdır. İlanda belirtilen fiyat taşınmazın satış/kiralama bedelinin tamamını yansıtmak zorundadır, Hepsisifir bu kurala uymayan ilanları hiç bir yazılı uyarıya gerek kalmaksızın reddetme, yayına almama ve yayından kaldırma hakkına sahiptir. Hepsisifir, taşınmazın tamamının satış ve/veya kiralama bedelini yazmak yerine sadece bir kısım tutarını yazmakta ısrar eden Üye'nin Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahip olacaktır. 

1.15. Üye, tüm kategorilerde geçerli olmak üzere her bir 30 günlük ilan süresi sınırı içinde bir ilanı birden fazla kez yayınlayamaz, aynı bina/yapı/arsa vb. portföy ilanlarını tekrar tekrar yayınlayamaz, aynı yapı içerisinde yer alan birden fazla portföyü ilana verirken aynı katta aynı projede/sitede bulunan aynı daireyi/işyerini ve/veya arsa ilanının birebir kopyasını yayınlayamaz. Gerek diğer Üye'lere karşı haksız rekabete neden olacak, gerekse siteyi ziyaret eden Son Kullanıcılar açısından "tekrar eden ilan/mükerrer ilan/ aynı ilanın birden fazla şekilde yayınlanmış olması"nı görmelerini sağlayacak şekilde ilan vermek sureti ile Portal'in oluşturmaya çalıştığı adil ve düzenli ilan listeleme amacına aykırı davranamaz. Hepsisifir aynı ilanı bir defadan fazla yayınlamaya çalışan Üye'nin tekrara düşen ilanlarını hiç bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın yayına almama, reddetme ve yayından kaldırma hakkına sahiptir, Üye bu hususu Üye olduğu andan itibaren peşinen kabul etmiş sayılır. Hepsisifir, hiç bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın bu kurala uymayan, uymamakta ısrar eden Üye'nin üyeliğini askıya alma ve/veya iptal etme hakkına sahiptir.

1.16. Üye, yayınlatacağı ilanda vereceği iletişim bilgilerinin doğruluğundan münhasıran kendi sorumludur. Üçüncü şahısların bu iletişim kanallarından Üye’ye ve/veya ilanı veren yetkiliye ulaşamamasından ve iletişimin sağlanamamasının doğuracağı sonuçlardan münhasıran üye sorumludur. Hepsisifir, Üye’den kaynaklı bu davranıştan dolayı 3. Şahıslara karşı sorumlu tutulamayacaktır

1.17. Satışı yapılmış/tamamlanmış taşınmazlara ait ilanların Üye’nin sayfasından/yayından kaldırılması yine Üye’nin sorumluluğundadır. Satıldığı halde yayından kaldırılmamış ilanlardan dolayı 3. Şahısların uğrayacağı zararlardan ya da yaşanacak zaman/para kayıplarından, maddi/manevi, doğrudan dolaylı zararlardan Hepsisifir sorumlu tutulamayacaktır.

1.18. Üye tarafından yayınlanması istenilmiş bir ilanda yapılmış/yapılacak her türlü bariz ve fark edilebilir, esaslı sayılabilecek nitelikteki yapısal/mimari/fiziksel/görsel vb. bir veya birden fazla değişikliğin derhal ilana yansıtılması ve ilgili ilanın bu değişikliğe uygun şekilde yeniden düzenlenmesinin sağlanması tamamen ve sadece Üye’nin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun ihlali neticesinde 3. şahısların uğrayacağı zararlardan Hepsisifir sorumlu tutulamayacağı gibi, yine 3. şahıslarca Hepsisifir'e açılacak dava sonucu Hepsisifir'in zarara uğraması halinde bu zarar Üye’ye rücu ettirilecek ve Üye’den Portal’ın uğradığı/uğrayacağı zararı tazmin etmesi istenebilecektir. Hepsisifir, bu kurala uymayan ilanı/ları hiç bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın yayınlamama, yayından kaldırma/silme hakkına sahip olacaktır.Ayrıca her ne kadar bu gibi durumlarda Hepsisifir'in uğrayacağı zararlar nedeni ile zarara neden olan üyeye rücu hakkımız saklı kalsa da bununla birlikte Hepsisifir'in itibarının sarsılması, ticari hayatının olumsuz etkilenmesi gibi sonuçlar doğurması sebepleri ile de Hepsisifir'in maddi/manevi tazminat davası açma hakkı saklıdır.

1.19. yukarıda tanımlı ilan verme yetkisi olan (Bireysel, Gayrimenkul Danışmanı, Emlakçı, Üretici, Müteahhit, Emlak Danışmanı) şahıs veya şirketler tarafından verilen her ilan ile birlikte paket kapsamında bir adet ilan hakkı tüketilir. İlan silme/ilanı kaldırma hallerinde kişi paket kapsamındaki ilan hakkını tüketmiş olacaktır. Fiyat dışında ilan içeriği değiştirilemez, kategori değişikliği yapılamaz. Bu davranışların hepsi yeni bir ilan verme kapsamında sayılacak ve Üye'nin ilan verme hakkından düşülecektir.

1.20. Üye ilan verirken genel özellikler kısmında taşınmaza ilişkin doldurulması zorunlu alanların doldurmaması halinde ilanlar yayınlanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Yukarıda yazılı 20 maddenin herhangi birinin ihlali Üye’nin üyeliğinin iptal edilmesine neden olabilir. Üyelerimizin verecekleri ilanların bu kurallara uymasını temin etmek, genel görünüş, tarz ve içerik itibarıyla da kamuoyunca kabul edilecek genel standartlarını korumak amacıyla Hepsisifir, bu kurallara uymayan ve/veya uymamakta direnen Üye’lerin üyeliklerini hiçbir yazılı ihtara gerek kalmaksızın iptal etme hakkına sahip olacaktır.

Üyelikleri “İlan verme kurallarına” aykırılık teşkil ettiği için iptal edilen Üye’lerin ödemiş oldukları Üye’lik ücretleri iade edilmeyeceği gibi, Portal’a, ‘İlan Verme Kuralları’na uymayan Üye’den kaynaklı 3. Şahıslarca açılmış ve ileride açılabilecek her türlü maddi/manevi tazminat vb. davalardan kaynaklı uğraması muhtemel zararlardan dolayı Hepsisifir, bunları Üye’den tazmin etmek üzere dava açma hakkını süresiz saklı tutacaktır. Hepsisifir, markasına, ticari itibarına halel getirecek davranışlarda bulunan Üye’den bunların tazmini gerekçesiyle dava açma ve icra takibi başlatma hakkını süresiz saklı tutacaktır.


2. Genel Açıklamalar

Portalın, oluşturmak istediği ilan verme standartlarına uymayan ve hepsisifir.com web sitesinin prensiplerine aykırı davranan Üye/Üye’lere hiç bir şekilde iltimas göstermeyeceğini, sözleşme süresince tüm ilanların göze hitap eden, anlaşılır ve net ifadeler kullanılarak hazırlanmasının, gerek içerik ve gerekse görsellik açısından gerçeği yansıtmasının, belirli bir düzen ve ahenk içinde olmasının temini amacıyla her türlü önlemleri almaya yetkili olduğunu üyelere açıkça bildirmektedir.

Hepsisifir'in gerekli görmesi halinde her zaman tek taraflı olarak Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkı mahfuzdur. Üye, Hepsisifir'in bu tasarrufunu kullanma hakkını önceden kabul eder. Hepsisifir, bu maddeye dayanarak iptal ettiği üyelik nedeniyle Üye’ye karşı "ilan hakkı satın almak için önceden ödediği bedel ve varsa kullanılmayan ilanlara ait ücretin iadesi" dışında hiç bir maddi/manevi borcu bulunmayacaktır. 

Hepsisifir.com